Dankwoord

Door de jaren heen heb ik direct onderricht mogen ontvangen van inspirerende mensen. Hier wil ik hen speciaal dank betuigen. Zij hebben er toe bijgedragen dat ik dit werk mag doen.

Mijn moeder voor haar hartelijke zorg en liefde, en mijn vader zaliger omdat bij hem de deur altijd open stond.

Irene Cornelis voor haar trouwe vriendschap en het steeds blijven delen van haar kennis over het enneagram en het leven.

Sukumar Shetty voor zijn zo mooie yoga-onderricht.

Swami Nityananda zaliger voor al zijn liefde, opgewekte humor en diepe wijsheid.

David Dewulf omdat hij mindfulness zo praktisch en dicht bij het hart weet te brengen.